Privacyverklaring

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van V.E.T. VOEDING EN TRAINING ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van V.E.T. VOEDING EN TRAINING en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Bootcamp club VET (verder aangeduid als V.E.T.) ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58217460 en gevestigd in Zeist.

Wanneer u gebruik wenst te maken van onze diensten, dan vraagt V.E.T. u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van V.E.T. en worden gebruikt om de door u gevraagde dienstverlening aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door V.E.T. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming, tenzij V.E.T. daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Bootcamp Team. Over de verwerking van je persoonsgegevens door V.E.T. willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.

Vanzelfsprekend gaat V.E.T. uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Hierna hebben wij voor u op een rijtje gezet welke gegevens wij van u verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze u invloed kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens door V.E.T.

 

Verzamelen/verwerken persoonsgegevens

V.E.T. kan persoonsgegevens van u verwerken/verzamelen wanneer u:

1)      de website bezoekt;

2)      een account aanmaakt via de website van V.E.T. (https://bootcampvet.nl/ );

3)      een aankoop (een abonnement of een rittenenkaart) doet via de website van V.E.T. (https://bootcampvet.nl/ );

4)      een training reserveert  via de website van V.E.T. (https://bootcampvet.nl/ );

5)      zich aanmeldt voor een gratis proefles

6)      een aankoop doet via onze webshop (https://officialbrand.eu/vet/)

7)      met ons contact opneemt via e-mail of ons contactformulier;

8)      onze social media account volgt zoals Facebook en Instagram;

9)      aangesloten bent bij de WhatsApp groep van V.E.T.

 

 

V.E.T. verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:

 

1)      bij het bezoeken van de website: IP-adres;

2)      bij het aanmaken van een account: voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres, medische klachten:

3)      bij het doen van een aankoop (rittenkaart, abonnement): voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres, type abonnement/rittenkaart;

4)      bij het reserveren van een personal training: voornaam, achternaam, geboortedatum telefoonnummer, e-mailadres, locatie training en datum training;

5)      bij het reserveren van een gratis proefles: voornaam,  achternaam, adres, geboortedatum e-mailadres, telefoonnummer, medische klachten

6)      bij het doen van een aankoop via de webshop: voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;

7)      bij het contact opnemen via e-mail of contactformulier: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, vraag/bericht;

8)      bij het volgen van de bedrijfspagina op social media: contactpagina van het betreffende platform door uzelf ingevuld, zoals naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer;

9)      bij het aanmelden op de WhatsApp groep van V.E.T.: naam, achternaam, telefoonnummer

 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

V.ET. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

1)      het optimaliseren van de website;

2)      het verwerken van een inschrijving voor een training;

3)      het informeren van de trainer over een nieuwe deelnemer;

4)      het informeren van de deelnemer (via e-mail of Whatsapp) over wijzigingen en annuleringen van de training;

5)      het op de hoogte houden (via e-mail of Whatsapp) van nieuwe locaties/trainingen en aanbiedingen;

6)      het aanmaken van een account;

7)      het verwerken van uw bestelling van onze webshop;

8)      het uitvoeren van een bestelling en het toevoegen van ritten en/of een abonnement aan uw persoonlijke account;

9)      het op de hoogte brengen van de trainer van de gedane aankoop;

10)   u informeren (via e-mail of Whatsapp) over wijzigingen in het trainingsaanbod;

11)   contact met u opnemen/onderhouden;

 

Bewaren persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzameld, verwerkt en indien nodig bewaard.  V.E.T. voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. V.E.T. bewaart uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot drie jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.

 

Beveiliging persoonsgegevens

V.E.T. zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Zo maakt V.E.T. onder andere gebruik van beveiligde computers en software alsmede van beveiligde netwerkverbindingen (SSL).

 

Gegevensverstrekking aan derden

V.E.T. verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. V.E.T. kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

 

Uw rechten

In de AVG zijn een aantal rechten vastgelegd voor betrokkene waarvan zijn persoonsgegevens worden verwerkt. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@bootcampvet.nl. V.E.T.  zal binnen maximaal 14 dagen reageren.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

V.E.T. kan cookies gebruiken om uw ervaring met onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast voor dat de website snel is, u onze website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen.

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze website bezoekt. Let op: zonder cookies is het mogelijk dat de website niet volledig functioneert.

Op de websites van V.E.T.  vindt u deelknoppen (buttons) van verschillende social media websites zoals Facebook en Instagram.  Wanneer u op de website van V.E.T. toestemming geeft voor deze categorie cookies, kunt u gebruik maken van extra functionaliteiten zoals bijvoorbeeld het direct delen van informatie op de websites van Facebook en Instagram. Voor informatie over de cookies die deze partijen plaatsen en de informatie die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij u naar de verklaringen van deze partijen op hun eigen websites.

 

Wijziging privacyverklaring

Tot slot, wij zijn een dynamisch bedrijf in een zich snel ontwikkelende omgeving. Het is van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vindt u altijd op onze website. We adviseren u daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.